Stufe 3: sehr fortgeschritten

Thema: Unregelmäßige Substantive

Majibu gani ni sawa? Gusa mshale sahihi kutumia kipanya! Saa zingine kuna jibu zaidi ya moja ambalo ni sahihi!

(1) daktari

Hapana, jibu hili si sawa.a) madaktari mawili

Ndiyo, jibu hili ni sawa.b) madaktari wawili

Hapana, jibu hili si sawa.c) madaktari mbili
(2) jirani

Hapana, jibu hili si sawa.a) jirani letu

Hapana, jibu hili si sawa.b) majirani wetu

Jibu hili ni sawa na hakuna lingine.c) jirani yetu
(3) kirusi

Jibu hili ni sawa na hakuna lingine.a) kirusi cha hepatitisi

Hapana, jibu hili si sawa.b) virusi wa hepatitisi

Hapana, jibu hili si sawa.c) kirusi vya hepatitisi
(4) shemeji

Hapana, jibu hili si sawa. a) hii ni shemeji ya John

Jibu hili ni sawa, lakini (c) ni sawa pia.b) huyu ni shemeji ya John

Jibu hili ni sawa, lakini (b) ni sawa pia.c) hawa ni mashemeji za John
(5) mke

Majibu yote ni sawa.a) huyu ni mke wangu

Majibu yote ni sawa.b) yule ni mke wa dereva

Jibu hili ni sawa, lakini (a) ni sawa pia.c) wake zenu wako wapi
(6) Mungu

Hapana, jibu hili si sawa..a) waungu wetu

Ndiyo, jibu hili ni sawa, na hakuna lingineb) msiwe na miungu mingine

Hapana, jibu hili si sawa. c) Mungu ya ...

(7) rafiki

Jibu hili ni sawa, lakini (c) ni sawa pia. a) marafiki zangu

Hapana, jibu hili si sawa.b) rafiki wangu

Jibu hili ni sawa, lakini (a) ni sawa pia. c) rafiki zangu
(8) shule

Jibu hili ni sawa, lakini (c) ni sawa pia. a) shuleni kuna watu wengi

Hapana, jibu hili si sawa.b) mashule zote mazuri

Jibu hili ni sawa, lakini (a) ni sawa pia.c) mashuleni kuna watu wengi
(9) jambazi/kitoto/konokono

Majibu yote ni sawa.a) jambazi hili

Majibu yote ni sawa.b) kitoto hiki

Majibu yote ni sawa. c) konokono hili


 Vokabeln (verschiebbar)auf/zuklappen 
gusa
jambazi
jirani
kipanya
kirusi
kitoto
= berühren
= Gangster
= Nachbar/in
= Maus
= Virus
= Kindchen
konokono
mshale
Mungu
saa zingine
sahihi
shemeji
= Schnecke (zool)
= Pfeil
= Gott
= manchmal
= richtig
= Schwager, Schwägerin